Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK)muokattu 18.12.2019 klo 13.12

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Yliopiston akateemisten asioiden komitean tehtäviin kuuluu: 1. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista 2. päättää opiskelijoiden valintaperusteista 3. päättää opetukseen, tutkimukseen sekä taiteelliseen toimintaan liittyvistä muista yleisistä säännöistä 4. asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut tutkimuksen ja opetuksen hoitamiseksi tarvittavat toimielimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet sekä näiden toimintaa ohjaavat säädökset 5. päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta säätiön sääntöjen muutoksella 6. nimittää ja erottaa 15§:ssä tarkoitetun nimityskomitean jäsenet 7. päättää kunniatohtorin arvonimen antamisesta. Komiteaan valitaan neljä (4) varsinaista opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsen: Isabella Kärkkäinen 1. varajäsen: Arturo Rojas Holmquist 2. varajäsen: Pauli Pihlajamäki

Jäsen: Tarmo Kivioja 1. varajäsen: Yashasvi Ranawat 2. varajäsen: Tran Lam

Jäsen: Markus Nevalainen 1. varajäsen: Leila Kettunen 2. varajäsen: Milja Leinonen

Jäsen: Linda Mandell 1. varajäsen: Jooeun Park 2. varajäsen: Antti Kaivola

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff