Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä muokattu 1.4.2020 klo 13.35

Toimielin

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

9.3.2020

Hakuaika

9.3.2020 - 22.3.2020

Toimikausi

3.4.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Ryhmä valmistelee opetuksen laadun varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja päätöksiä sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia opetuksen laatuun liittyvissä asioissa. Opetuksen laaturyhmä voi myös toimia lausunnon antajana korkeakoulussa erilaisissa opetukseen liittyvissä asioissa.