Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Life Science Techologies Programme Committeemuokattu 18.12.2019 klo 14.57

Toimielin

Life Science Techologies Programme Committee

Haetaan

3 varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.11.2019

Hakuaika

1.11.2019 - 30.11.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä