Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä muokattu 18.12.2019 klo 14.11

Toimielin

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä

Haetaan

4 varsinaista jäsentä, 4 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.11.2019

Hakuaika

1.11.2019 - 30.11.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Ryhmä valmistelee opetuksen laadun varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja päätöksiä sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia opetuksen laatuun liittyvissä asioissa. Opetuksen laaturyhmä voi myös toimia lausunnon antajana korkeakoulussa erilaisissa opetukseen liittyvissä asioissa.