Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmämuokattu 18.12.2019 klo 14.18

Toimielin

Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.11.2019

Hakuaika

1.11.2019 - 30.11.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.