Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto Ventures Program AVP -ohjausryhmämuokattu 18.12.2019 klo 12.56

Toimielin

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.11.2019

Hakuaika

1.11.2019 - 30.11.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmä 1) ohjaa AVP-toimintaa strategisella tasolla ja 2) varmistaa, että AVP-toiminta on linjassa yliopiston yleisten tavoitteiden ja muiden siihen liittyvien toimien kanssa.