Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto Junior -ohjausryhmämuokattu 18.12.2019 klo 13.17

Toimielin

Aalto Junior -ohjausryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.11.2019

Hakuaika

1.11.2019 - 30.11.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Aalto-yliopisto Junior -toimintaa ohjaava ryhmä, jossa on edustusta Aallon korkeakouluista sekä sidosryhmistä, kuten lähialueen lukioista. Aalto-yliopisto Juniorin tavoitteena on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan, teknologian ja taiteiden opetusta sekä oppimista kaikilla asteilla sekä lasten ja nuorten harrastuneisuutta näissä aiheissa. Junior tukee myös Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja tutkimusyksiköiden autonomista koululaisille suunnattua tarjontaa.