Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto-yliopiston akateemisten asioiden komiteamuokattu 18.12.2019 klo 13.02

Toimielin

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK)

Haetaan

4 varsinaista jäsentä, 4 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.11.2019

Hakuaika

1.11.2019 - 30.11.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Yliopiston akateemisten asioiden komitean tehtäviin kuuluu 1. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista 2. päättää opiskelijoiden valintaperusteista 3. päättää opetukseen, tutkimukseen sekä taiteelliseen toimintaan liittyvistä muista yleisistä säännöistä 4. asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut tutkimuksen ja opetuksen hoitamiseksi tarvittavat toimielimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet sekä näiden toimintaa ohjaavat säädökset 5. päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta säätiön sääntöjen muutoksella 6. nimittää ja erottaa 15§:ssä tarkoitetun nimityskomitean jäsenet 7. päättää kunniatohtorin arvonimen antamisesta.

Komiteaan valitaan neljä (4) varsinaista opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.