Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvostomuokattu 24.1.2019 klo 12.19

Toimielin

Urban Studies and Planning -koulutusneuvosto

Haetaan

3 varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

31.10.2018

Hakuaika

31.10.2018 - 11.12.2018

Toimikausi

1.1.2019 - 31.12.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.