H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped information system

The Restaurant Working Group of UnirestaModified 2020-07-01 10:45

Organization

Oulun yliopisto

Term:

Manager :

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, sopoasiantuntija@oyy.fi

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Unirestan ravintoloiden toiminnasta Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoa lukuvuodessa.

Current student representatives

Elisabet Shnoro

Member:
Open-ended


Deputy :
Open-ended


Member:
Open-ended

No deputy

Professors

University representatives