H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Halloped information system

The Restaurant Working Group of JuvenesModified 2020-07-01 10:44

Organization

Oulun yliopisto

Term:

Manager :

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, sopoasiantuntija@oyy.fi

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Juveneksen ravintoloista Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoa lukuvuodessa.

Current student representatives

Heidi Hannula

Member:
Open-ended

Antti Niskanen

Deputy :
Open-ended


Member:
Open-ended

Christian Lilja

Deputy :
Open-ended

Professors

University representatives