H

The Student Union of LUT University

Halloped information system

Kollegio

2020-10-12

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta. Kokouspalkkio on 100 euroa kokouksesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

LBM Academic Council

2020-10-12

The Academic Council e.g. decides on the curricula of the academic unit, makes proposals for the filling of the posts of the unit and issues dissertation permits. The Academic Council meets about once a month during the academic year, so time is spent including preparation for meetings, including 5-10 hours per month, depending on the month. Meetings are promised a meeting fee and valuable experience in, for example, meeting behavior and negotiation.

Eligible for the position are business administration students who are not employed by the university for more than 50% of the working time of that spesific group of workers.

Decisions will be made at LTKY Representative Council meeting.

LENS Academic Council

2020-10-12

The Academic Council e.g. decides on the curricula of the academic unit, makes proposals for the filling of the posts of the unit and issues dissertation permits. The Academic Council meets about once a month during the academic year, so time is spent including preparation for meetings, including 5-10 hours per month, depending on the month. Meetings are promised a meeting fee and valuable experience in, for example, meeting behavior and negotiation.

Eligible for the position are students of chemical engineering, computational engineering and analytics, industrial engineering and management and software engineering who are not employed by the university for more than 50% of the working time of that spesific group of workers.

Decisions will be made at the LTKY Representative Council meeting.

LES Academic Council

2020-10-12

The Academic Council e.g. decides on the curricula of the academic unit, makes proposals for the filling of the posts of the unit and issues dissertation permits. The Academic Council meets about once a month during the academic year, so time is spent including preparation for meetings, including 5-10 hours per month, depending on the month. Meetings are promised a meeting fee and valuable experience in, for example, meeting behavior and negotiation.

Eligible for the position are students of energy technology, mechanical engineering, electrical engineering and environmental technology who are not employed by the university for more than 50% of the working time of that spesific group of workers.

Decisions will be made at the LTKY Representative Council meeting.

LUTin hallitus

2021-09-28

Hallitus on yliopiston ylin päättävä hallintoelin. Sen tehtävänä on päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Tukintolautakunta

2020-09-14

Tutkintolautakunta päättää opintosuoritusten oikaisupyynnöistä.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikasta tekee LTKY:n hallitus.

YTHS:n paikallisaseman johtokunta

2019-09-24

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. LTKY etsii johtokunnan jäseniksi kolmea opiskelijaedustajaa edustamaan ylioppilaskuntaa Lappeenrannan terveydenpalveluyksikössä.

Säätiön hallitus nimeää terveyspalveluyksiköiden johtokunnat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

YTHS:n Lappeenrannan terveyspalveluyksikön johtokunta päättää mm. yksikön talousarvioesityksestä YTHS:n hallitukselle.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

YTHS:n valtuuskunta

2020-11-23

YTHS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, joka hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen.

Kiertovuoron mukaisesti puolet ylioppilaskunnista voivat esittää valtuuskuntaan kahta varsinaista edustajaa, joiden tulee olla kahta eri sukupuolta. Kiertovuoron mukaisesti ne ylioppilaskunnat, jotka eivät ole varsinaisen edustajan esittämisvuorossa, voivat esittää varaedustajia. Nämä ylioppilaskunnat voivat esittää valtuuskuntaan kahta varaedustajaa, joiden tulee olla kahta eri sukupuolta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

Päätös paikasta tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.