University of Helsinki

Halloped information system

TiedekasvatustyöryhmäModified 2018-10-08 10:56

Organization

Term:

2018-10-01 - 2019-03-31

Manager :

Tiedekasvatustyöryhmä kehittää Helsingin yliopiston tiedekasvatustoimintaa entistä kunnianhimoisempaan suuntaan. Työryhmä aloittaa työskentelynsä heti ja valmistelee 1.3.2019 mennessä ehdotuksen Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen toiminnan laajentamisesta koko yliopistoa poikkileikkaavaksi toiminnaksi. Työryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja tiedekasvatustoimintaan yliopiston toimipisteissä ympäri Suomen. Työryhmä työskentelee suomeksi.

Lapsia, nuoria ja koko perheitä eri tieteiden opiskelun ja harrastamisen pariin innostavan monialaisen tiedekasvatustoiminnan kautta Helsingin yliopisto – yhteistyössä lukuisten kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa – tutkii ja kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja sekä kouluttaa niin tulevia kuin nykyisiäkin opettajia niiden hyödyntämiseen kaikenlaisessa opetuksessa. Tästä vastaa yliopistolla Tiedekasvatuskeskus. Lisätietoa yliopiston nykyisestä tiedekasvatustoiminnasta löydät osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/tiedekasvatuskeskus.

Lisätietoja työryhmästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Current student representatives

Professors

University representatives