University of Helsinki

Halloped information system

Kestävyys ja vastuullisuus -toimikuntaModified 2019-11-05 13:09

Organization

Term:

2018-10-01 - 2020-12-31

Manager :

Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta johtaa yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden ohjelman linjausten valmistelua ja toteutusta. Tavoitteena on tuoda HY:n kestävyyden ja vastuullisuuden kokonaisuus tiiviimmin osaksi jo olemassa olevien toimikuntien ja muiden kokoonpanojen toimintaa – tämä on siis tilaisuus ohjata koko yliopistoa kestävään suuntaan!

Toimikunta mm. laatii pitkän aikavälin tavoitteet ohjaamaan yliopiston oman toiminnan vastuullisuutta ja kestävyyttä seuraavan strategiakauden aikana sekä luo kestävyyden ja vastuullisuuden toimintamallin ja suunnitelman toiminnan seurannasta ja raportoinnista. Toimikunnan kokouskieli on suomi.

Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää tutkimustietoa ja innovaatioita on runsaasti, mutta vain murto-osaa tästä tiedosta ja innovaatioista hyödynnetään ohjaamaan yhteiskuntaa, samoin kuin yliopiston omaa toimintaa, kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Jatkossa Helsingin yliopistossa tutkimuksen ja opetuksen menetelmien, laitteiden ja työympäristöjen uudistamista ja kehittämistä halutaan tehdä entistä kestävämmin ja vastuullisemmin. Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUSin kanssa. Lisätietoa HELSUSin toiminnasta löydät osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/helsus-kestävyystieteen-instituutti.

Lisätietoja toimikunnasta antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Current student representatives

Professors

University representatives