University of Helsinki

Halloped information system

Kielikeskuksen opetuksenkehittämisryhmäModified 2017-11-30 17:26

Organization

Term:

2018-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Helsingin yliopiston kielikeskus järjestää tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Kielikeskuksessa opiskelee vuosittain noin 14.000 kotimaista ja kansainvälistä opiskelijaa eri kampuksilta ja koulutusohjelmista.

Kielikeskuksen opetuksen kehittämisryhmässä (OK-ryhmä) on sekä henkilöstö- että opiskelija-jäseniä. OK-ryhmä edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arvi-ointia. Se suunnittelee ja järjestää Kielikeskuksen pedagogisia koulutustilaisuuksia ja seminaa-reja. OK-ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista Kielikeskuksen ja Helsingin yliopiston opetuk-seen ja erityisesti kieliopintoihin liittyvistä aiheista.

Current student representatives

Professors

University representatives