University of Helsinki

Halloped information system

Laadunhallinnan ohjausryhmä (LAAVA-ryhmä)Modified 2019-06-19 19:12

Organization

Term:

2017-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Yliopiston laadunhallinnan ja arvioinnin ohjausta ja koordinointia varten asetetaan uusi Laadunhallinnan ohjausryhmä (LAAVA-ryhmä) 1.1.2017 alkaen, jonka tehtävä on kehittää ja vahvistaa yliopiston laatukulttuuria yhdessä sen yksiköiden kanssa, linjata yliopiston laadunhallinnan periaatteita ja käytäntöjä opetuksen ja tutkimuksen tueksi, ohjata yliopiston toiminnan laadun kehittämistä ja laadun arviointia sekä koordinoida laatujärjestelmän kokonaisuutta.

Current student representatives

Professors

University representatives